Čo si deti želajú?

Prezrite si zoznam detí, aktuálne čakajúcich na splnenie sna. Želania sú zobrazené od najnovších po najstaršie. Vedeli by ste niektorému dieťatku splniť sen? čítať viac

Ako plníme sny?

Ako postupujeme pri zaevidovaní sna dieťaťa a za ako dlho sme schopní ho splniť? Plus niečo o tom, prečo sú sny pre choré deti dôležité a prečo nám na nich záleží. čítať viac

Splňte sen priamo vy!

ŽELAJ SI je jedinou organizáciou na Slovensku, ktorá Vám dáva možnosť pomôcť priamo. Nemusíte nám dať peniaze – môžete si vybrať choré dieťatko a splniť mu sen vy! čítať viac

Ako nám darovať dve percentá

Dve percentá z daní.. Tak málo, a predsa tak veľa... Pre nás nesmierne veľa, lebo vďaka nim môžeme plniť sny ťažko chorých detí. Od nich závisí, koľko detských snov za rok budeme môcť splniť. Za našimi skutkami ste vy, ktorí nás podporujete a za to vám ďakujeme! 

Poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % (3 %) môžete vtedy, ak ste súčasne splnili tieto podmienky:

    • nemáte do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok pre účely tohto ustanovenia sa nepovažuje suma nedoplatku na dani nepresahujúca 5 eur (§ 50 ods. 6 písm. a) ZDP ),

vo vyhlásení ste určili len jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane s uvedením príslušnej sumy (§ 50 ods. 6 písm. b) ZDP  a nemáte do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom za daňový nedoplatok pre účely tohto ustanovenia sa nepovažuje suma nedoplatku na dani nepresahujúca 5 eur (§ 50 ods. 6 písm. a) ZDP),

  • podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá, pričom za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus (§ 50 ods. 1 písm. a) ZDP).

 

Ako poukázať % z dane v daňovom priznaní

Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A alebo typ B, vyplníte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane priamo v príslušnom oddiele daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania.

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, z tohto dôvodu nepredkladáte žiadne doklady k daňovému priznaniu.

Ak chcete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, t.j. ste v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, ste povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. [nové okno] o dobrovoľníctve).

V daňovom priznaní je zaškrtávacie pole, ktorého vyplnením daňovník dáva súhlas s informovaním prijímateľa o tom, že mu poukazuje podiel zaplatenej dane, a to v rozsahu meno, priezvisko a trvalý pobyt daňovníka (§ 50 ods. 8 ZDP [nové okno]).

Ako poukázať % z dane vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane:

Ak Vám bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo zamestnania, vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré ako štrukturované tlačivo vydalo Finančné riaditeľstvo SR, do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia.

K vyplnenému vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane ste povinný predložiť štrukturované tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane, ktoré vydalo Finančné riaditeľstvo SR.

Ak ste splnili podmienky na poukázanie sumy do výšky 3%, ste povinný predložiť aj písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu o tom, že ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu (zákona č. 406/2011 Z. z. [nové okno] o dobrovoľníctve) počas najmenej 40 hodín v príslušnom zdaňovacom období.

Vo vyhlásení je zaškrtávacie pole, ktorého vyplnením daňovník dáva súhlas s informovaním prijímateľa o tom, že mu poukazuje podiel zaplatenej dane, a to v rozsahu meno, priezvisko a trvalý pobyt daňovníka (§ 50 ods. 8 ZDP [nové okno]).

Zoznamy prijímateľov

Zoznam prijímateľov je verejný zoznam, ktorý zverejňuje Notárska komora SR každoročne, a to do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť podiel zaplatenej dane (§ 50 ods. 7 ZDP [nové okno]). Zoznam prijímateľov je uvedený na internetovej stránke www.notar.sk. Aby prijímateľovi mohol byť poukázaný 2 % ( 3 %) podiel zaplatenej dane, musí byť uvedený v tomto zozname.

 

Ak by ste chceli darovať 2 percentá z daní ŽELAJ SI , prinášame vám jednoduchý návod, ako na to.

Stačí si vybrať kategóriu, do ktorej patríte a podľa toho postupujte:

1. Živnostníci a právnické osoby

- Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické alebo právnické osoby potom venujte pozornosť VIII. oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“

Od 1.1.2018 bude daňový úrad akceptovať len toto nové tlačivo, na stiahnutie tu:

Vyhlásenie o poukázaní dane

Sumu 2 % z vašej dane je potrebné vypočítať a uviesť na základe vášho daňového priznania. Vypočítajte a uveďte XY eur (uvádza sa suma zaokrúhlená s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3,32 eura). 

Ešte raz zopakujeme, údaje o nás, ktoré sa zadávajú do daňových priznaní sú:

IČO: 30801176
Právna forma: Občianske združenie
Názov: ŽELAJ SI
Sídlo: Záhradnícka 18, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Vyplnené daňové priznanie za rok 2015 doručte vášmu daňovému úradu a uhraďte daň.

2. Ste zamestnaní:

Do 15.2. požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane - nové tlačivo od 1.1.2018. Ak ho o to nepožiadate, budete si musieť urobiť zúčtovanie sami.

Stačí už len uviesť vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. Ak chcete, aby sme mali doklad o tom, že ste nám 2 percentá zaslali, potom Vyhlásenie o poukázaní dane okopírujte a pošlite nám poštou. Nám totiž prichádzajú percentá z dane len v sumách podľa okresov, nie podľa mien ľudí, ktorí ich darovali.

Dôležité termíny:

- do 31. marca:

Posledný termín pre podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami.

- Do 30. apríla:

Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane, t.j. zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

SPOT DARUJTE NÁM 2 PERCENTÁ Z DANÍ. Spot pre nás nahrala glosátorka a spisovateľka Olinka Feldeková.

https://www.youtube.com/watch?v=lZnN0tISUH8 

}); })(jQuery);