Ako žiadať nadácie o pomoc

.

V poslednom čase sa nám čoraz častejšie stáva, že ľudia žiadajú o pomoc, ktorú im nevieme poskytnúť. Je to tým, že si mnohí si dopredu nezistia, ktorá nadácia čo ponúka a čo robí, ale zúfalo posielajú žiadosti kamkoľvek ich napadne alebo im niekto poradí. Tak sa však k pomoci spravidla nedopracujú. Viete, ako je najlepšie žiadať nadáciu o pomoc?

Buďte adresní

Každá nadácia či nezisková organizácia má svoje stanovy a štatút, v ktorých je určené, čo môže robiť a čo nie. Ak teda žiadate nadáciu, ktorá kupuje invalidné vozíky povedzme o príspevok na notebook, zrejme nepochodíte. Nadácii len pridáte robotu, pretože sa bude musieť vašou žiadosťou zaoberať a odpovedať na ňu, ale notebook nezískate. Vy stratíte čas, oni budú musieť odviesť zbytočnú prácu a nič tým nezíska ani jedna strana. Preto ak viete, o čo presne chcete žiadať, obráťte sa na tie nadácie, ktoré vám vedia pomôcť - nie na všetky nadácie na Slovensku naraz.

Informujte sa o nadácii a jej programoch a grantoch

Väčšina nadácií poskytuje príspevky či dary ľuďom vo vopred určených a stanovených grantoch a programoch. Každý grant má presne stanovený termín, do kedy je potrebné podať žiadosť, čo musíte preto splniť a do akej maximálnej výšky vedia grant poskytnúť. Ak teda vyhlási nadácia napríklad grant na nákup zdravotníckych pomôcok, pričom uvádza, že žiadosti je potrebné dodať do 20. marca, zrejme ju zbytočne budete prosiť o tento príspevok v máji. Peniaze na pomoc už totiž budú v tom čase rozdelené.

Na internete nájdete pri každých podmienkach pomoci aj oficiálne tlačivo, ktoré je potrebné pravdivo vyplniť a doložiť potrebné dokumenty. Určite to nefunguje tak, že napíšete stovke nadácií mail so slovami: "Prosím, potrebujem pomoc, ihneď mi pošlite peniaze, lebo som v núdzi!" bez akéhokoľvek dokladu a len s uvedením vášho čísla účtu. Každá pomoc má svoje pravidlá, ktoré musíte splniť a ktorých vybavenie trvá určitý čas.

Pripravte si doklady

Keby nadácie posielali peniaze len tak na základe mailov alebo listov, bez overenia údajov v nich, ich pomoc by mohla byť zneužitá. Aj preto sa pripravte na to, že k žiadosti budete musieť doložiť aj nejaké potvrdenia: správy od lekárov, alebo potvrdenia o tom, že poberáte dávky v hmotnej núdzi, faktúru na nákup invalidného vozíka. Tieto údaje musia byť k žiadosti doložené a nadácia si ich tiež musí aj overiť.

Všetko trvá istý čas

Nadácie spravidla chápu, že mnohí žiadatelia sú v núdzi a potrebujú rýchlu pomoc a snažia sa aj rýchlo jednať. Avšak ak im príde povedzme 200 žiadostí za mesiac a vy napíšte 201, určite chápete, že musí vybaviť ešte tie pred vami. Čas je tiež potrebný na overenie dokumentov a schválenie pomoci, či už príspevku alebo grantu. Spravidla o nich nerozhoduje jeden človek, ale viacero členov nadácie, ktorí sa povedzme raz za mesiac stretnú (alebo pri uzávierke grantu) a rozhodnú, komu podporu pridelia a komu nie. Pomoc teda nedostanete tak, že jeden deň napíšete a druhý deň máte peniaze na účte.

Buďte trpezlivý, ale pýtajte sa

Ak ste doložili všetky potrebné dokumenty správnej nadácii, vyplnili žiadosť o pomoc a uplynula nejaká doba bez odozvy (napr. 30 úradníckych dní), nebojte sa zavolať a opýtať sa, či žiadosť prišla, či nie je potrebné ešte niečo doplniť, prípadne požiadať o pomoc, ak je to urgentné. Pokiaľ ste všetko splnili a máte nárok na pomoc, nadácia vám určite rada vyjde v ústrety a v prípade schválenia vašej žiadosti vám pomoc poskytne aj skôr, ak to potrebujete.}); })(jQuery);