Jožko si má kde vybiť energiu: má bicykel!

on streda, 10 december 2014. Posted in Chcel(a) by som mať

Jožko si má kde vybiť energiu: má bicykel!

Jožko Bujko z Paty pri Seredi má desať rôčkov a je žiakom 3. ročníka špeciálnej školy v Seredi. Narodil sa s Downovým syndrómom. Má poruchy správania, ale aj napriek tomu je veľkým šťastím rodiny. 

Deti s Downovým syndrómom dostali do vienka také pozitívne vlastnosti, ako schopnosť ľúbiť, spolupatričnosť, schopnosť tolerancie a empatie, bezprostrednosť, srdečnosť. Bez zábran používajú slová ako "ľúbim ťa, páčiš sa mi, mám ťa rád". Urobiť radosť iným a tešiť sa z radosti a úspechov iných im je blízke.

Ale ako všetky iné deti, aj oni majú lepšie i horšie vlastnosti. Aj pre ne platí, že sú rôzne a majú rozličné záujmy a schopnosti.

Milujú hudbu, tanec, rytmus, maľovanie a rôzne činnosti v domácnosti. Ak sa pre niečo nadchnú, sú schopní sa tomu intenzívne a vytrvalo venovať. Pri dobrej výchove a vhodnom usmernení je ich správanie normálne a môžu byť príkladom pre iné deti. Napriek všeobecnej rozdielnosti charakterov majú niektoré spoločné povahové črty. Sú priateľské, dobrosrdečné, bezprostredné a spontánne. Z negatívnych vlastností je typická tvrdohlavosť.

Jožko je usmievaný chlapec, ale máva veľa energie a je hyperaktívny. Preto by maminka chcela pre Jožka niečo, na čom by si mohol vybiť energiu. A našla to: "Jožkovým veľkým želaním je mať bicykel a naučiť sa na ňom bicyklovať. Preto by ho veľmi potešil bicykel s pomocnými kolieskami," hovorí pani Bujková.

Spoločne sme vybrali veľkosť bicykla a napokon jeden pre Jožka objednali. Pomocné kolieska ale už na Jožkovu veľkosť nemali, takže sa zrejme bude musieť naučiť bicyklovať bez nich. "Bude to trvať asi dlhšie, ale určite to pôjde," nadchýna sa pani Bujková.

A Jožko je spokojný tiež. Konečne si má kde vybiť energiu a môže behať po dedine na bicykli za svojimi kamarátmi. Skvelé!

Želanie splnené 27.11.2014

 

}); })(jQuery);