Nezištne pomôže splniť niekoľko snov

.

Občianske združenie ŽELAJ SI, ktorého poslaním je už 6 krásnych rokov plnenie želaní dlhodobo chorých detí, pozná aj politikov, ktorí vedia od sľubov prejsť k reálnej pomoci. Jedným z nich je aj kandidát na primátora mesta Levoče, PaedDr. MILAN MAJERSKÝ.

Pán Milan Majerský, ponúkol mestu jedno z možných konkrétnych riešení problémov tých druhých - problémov, ktoré si istá skupina ľudí nevie a nedokáže vyriešiť sama. Sú to deti. Ako to dokázal?

Jednoducho sa rozhodol urobiť krok, ktorý by niektorí marketingoví odborníci možno považovali za nezmyselný - venoval výrazný obnos zo svojej predvolebnej kampane - 1000 eur na plnenie snov detí v organizácii ŽELAJ SI, o.z. Pre pána Majerského to však rozhodne zmysel má - namiesto okázalej megalomanskej kampane vykonal niečo podstatne krajšie a rozumnejšie.

Milan Majerský je o aktivitách a činnosti ŽELAJ SI informovaný už dlhší čas. Pozná viaceré príbehy aj osobne a v týchto preňho napätých predvolebných dňoch sa rozhodol ukázať, ako sa má robiť politika otvorená k ľuďom. Kandidát na primátora tak urobil záslužný čin - usmernil tok peňazí smerom, kam ich posiela ľudské srdce, nie rozum. Vďaka jeho príspevku dokáže občianske združenie ŽELAJ SI potešiť zopár dlhodobo a ťažko chorých detí, ktorým splní ich maličké želania a sny.

Obe strany majú teda spoločný cieľ: Uľahčiť ťažký osud dlhodobo hospitalizovaných a vážne chorých detičiek splnením ich tajného a pre rodičov často nesplniteľného sna - či už z dôvodu nízkych finančných príjmov rodiny, nevyhnutnosti využitia finančných prostriedkov pre potreby liečby, rehabilitácie, či cestovania za lekármi, alebo aj straty zamestnania kvôli chorobe dieťaťa. Organizácia ďakuje všetkým vzácnym prispievateľom.

V tomto období špeciálne - pánovi Milanovi Majerskému, za všetky splnené detské sny v Levoči!
}); })(jQuery);