Relaxačný pobyt pre matky s deťmi, Deň prvý

.

V dňoch 13.8.-17.8.2012 sa v Sanatóriu Tatranská Kotlina uskutočnil náš prvý POBYT PRE MATKY S DEŤMI. Tatranská Kotlina sa nachádza v nádhernom prostredí Belianskych Tatier. Okrem rovnomennej jaskyne ju preslávili najmä prírodné liečebné kúpele. Vďaka nim je SANATÓRIUM TATRANSKÁ KOTLINA nazývané aj Oázou zdravia a pohody... Sme radi, že sa prví účastníci tohto pobytu o tom sami presvedčili!


Na našom Relaxačno-oddychovom pobyte pre matky s deťmi sa zišlo 5 matiek a 10 detí z celého Slovenska. Mnohé z detí sa už od útleho detstva musia trápiť s rôznymi obmedzeniami kvôli vážnej chorobe. Medzi ťažkými diagnózami detí vo veku od 8 – 12 rokov prevládala detská mozgová obrna. Zvyšné deti sa narodili buď s Downovým syndrómom, hydrocefalom, v školskom veku získali cukrovku, alebo sa aktuálne nachádzali v neskoršej fáze udržiavacej liečby po onkologickom ochorení...


Zdalo sa však, že na našom pobyte ani jednému z detí k takmer dokonalému šťastiu nechýbalo vôbec nič! A presne to bolo aj naším cieľom – aby sa tam „naše“ deti cítili bezpodmienečne prijaté, ba dokonca jedno s druhým rovnocenné!


...aj takto sme prekonávali bariéry, ktoré vlastne ani neboli...

DEŇ PRÍCHODU : )

V prvý deň sa mamičky - so svojimi výletu chtivými ratolesťami - postupne schádzali v Tatranskej Kotline. Čas príchodu závisel od počtu kilometrov, ktoré jednotlivé deti museli od skorého rána zdolať... Na všetkých však už čakalo prvé spoločné stretnutie pri obede, po ktorom sa skupinka čerstvo ubytovaných účastníkov pobytu bližšie zoznámila. Hneď nato sa noví priatelia rozhodli trošku porozhliadnuť po najbližšom okolí - aby si všetci zapamätali, kde počas najbližších 5 dní budú „doma“ : ). Program pobytu neumožňoval vzdialiť sa príliš ďaleko, nakoľko už o 16.hodine poobede na deti čakala prvá procedúra – rehabilitačný bazén.Po ňom zase večera a prvé kreatívne dielne! Začali sme hneď v prvý deň aktívne – čo keby sme všetko, čo bolo pre deti nachystané, do piatku nestíhali?! : ). Samozrejme, nič hrozné by sa nebolo stalo, aj čas a priebeh jednotlivých aktivít si deti a ich maminky  – podľa chuti a svojich síl - neustále prispôsobovali... Predsa len presné časové určenie určitej činnosti, alebo aj oddychovej relaxácie so sebou prináša stres, a ten sme sa počas tohto týždňa rozhodli totálne odignorovať!

 

Hneď v prvý deň tak všetky deti - okrem zdokonaľovania jemnej motoriky - mali možnosť pripraviť si vlastnú tašku so svojím menom a na opačnej strane s logom ŽELAJ SI : ). Pracovali pilne ako včielky, od prvého momentu však musíme pochváliť aj kreatívne mamičky! Do tašiek si mohli deti postupne schovávať svoje vlastné výrobky...


Prvý deň sme zakončili večernou rozprávkou o dievčatku Girl, ktorú viacerí s úsmevom na perách vnímali už z ríše snov – alebo že by to bola hladina alfa?! V spomínanej rozprávke sa postupne v kapitole za kapitolou objavujú ďalšie a ďalšie slová v anglickom jazyku : ). Bola to ohromná zábava! Užili sme si nielen večer v pyžamách, ale hlavne ráno, keď sme sa pustili do opakovania známych slov z rozprávky formou skúšania našich mamičiek!

Za tento úžasný pobyt vďačíme úžasnému sponzorovi, ktorý uhradil všetky náklady spojené s Relaxačným pobytom pre matky s deťmi, a to známemu vydavateľstvu Motýľ, ktorému týmto veľmi ďakujeme.

}); })(jQuery);