Získali sme spot v rozhlase a televízii

.

Po ôsmych rokoch činnosti sa nám podarila veľká vec - získať priestor v televízii a rozhlase pre propagáciu našej činnosti. RTVS sa rozhodla podporiť nás v plnení snov detí a ponúkla nám bezplatnú reklamu.

Pripravili sme spot, v ktorom si zahral Maxík Hrbáň a Veronika Pisárová, ktorým týmto za ochotu zo srdca ďakujeme. Spot má 30 sekúnd a bude odvysielaný od 1. do 16. novembra 2014 nasledovne:

23 x spot na programovej službe JEDNOTKA
23 x spot na programovej službe DVOJKA
19 x spot na programovej službe RÁDIO SLOVENSKO
19 x spot na programovej službe RÁDIO REGINA

ĎAKUJEME  RTVS za poskytnutie tejto možnosti a dúfame, že sa o našej činnosti dozvie čo najviac detí, ktoré to potrebujú. 

Náš video spot nájdete tu:

SPOT ŽELAJ SI

 

 

}); })(jQuery);