Ďakujeme Západoslovenskej televízii

.

Chceli by sme zo srdca poďakovať Západoslovenskej televízii, ktorá bez nároku na honorár odvysielala náš Vianočný spot vo svojej televízii. Veľmi si to vážime a ďakujeme za spoluprácu.

Západoslovenská televízia je regionálna televízia zaznamenavajúca množstvo udalostí, ktoré sa do iných celoplošných médií takpovediac nezmestia. Dáva prednosť regionálnym témam, na ktoré je región západného Slovenska veľmi bohatý. 

Vysiela predovšetkým regionálne spravodajstvo a publicistiku, tématické magazíny, diskusie a dokumentárne filmy. Televízia začala vysielať 1. apríla 2012 na základe licencie TD/51 pre televízne vysielanie. 

Poslaním Západoslovenskej televízie je byť doslova "Tam, kde žijete" a prinášať udalosti z regiónov profesionálne, objektívne, no s dávkou morálnosti a lojality.

Víziou Západoslovenskej televízie je byť na poprednom mieste u diváka západného Slovenska, pri hľadaní regionálnych udalostí. Byť dôveryhodným zdrojom informácií a byť tou najlepšou voľbou pre zákazníkov inzerujúcich v regionálnych médiách.

Náš video spot nájdete tu:

SPOT ŽELAJ SI

}); })(jQuery);