Výročná správa 2010

Tak ako v prechádzajúce roky aj za rok 2010 sme pre vás pripravili výročnú správu. Treba podotknúť, že tento rok bol pre ŽELAJ SI najúspešnejší čo sa týka po finančnej stránke, keďže sa nám podarilo získať veľkú podporu z 2 % a zároveň zorganizovať prvý ročník Dňa želaní ešte s lampiónmi, ktoré mali medzi ľuďmi mimoriadny úspech. Polovica financií získaných v roku 2010 sa presunula do roku 2011 a tak sme z výťažku a 2 % mohli plniť detské sny celé dva roky.

Výročnú správu vo výbornej grafickej úprave nájdete formáte na stiahnutie TU. Za jej grafickú úpravu ďakujeme úžasnej grafičke Katke Skalkovej, ktorá nám venovala svoj čas bez nároku na honorár.

}); })(jQuery);