Výročná správa 2011

Rok 2011 bol pre Želaj si o. z. šiestym rokom činnosti. Hoci sme nezískali toľko financií ako v roku 2010, ktorý bol pre nás zatiaľ najúspešnejší, neminuli sme všetky ale presunuli sme ich do roku 2011. Podarili sa nám tak ďalšie veľké veci. 

O tom, čo všetko sme v roku 2011 urobili a ako sme hospodárili, si môžete prečítať v našej Výročnej správe za rok 2011


}); })(jQuery);